Meer zorgaanbod in Schilde en Kapelle-op-den-Bos

06/04/2022

In twee gemeenten richt Zorgbedrijf Vlaanderen een nieuwe, lokale ‘welzijnsvereniging’ op met het gemeentebestuur. Zo zorgen beide partners voor meer zorgaanbod voor senioren.

In Kapelle-op-den-Bos

Op de gemeenteraadscommissie van 16 maart 2022 gaf Zorgbedrijf Vlaanderen een stand van zaken inzake de bouw van een sociale campus en de oprichting van een welzijnsvereniging. In december ’21 besloot het gemeentebestuur al eerder dat er op de site van het huidige OCMW-gebouw (Evert Larockstraat – Guido Gezellelaan- Ernest Claessstraat) een sociale campus komt. Die sociale campus omvat de bouw van een nieuw sociaal huis, een dienstencentrum, (nieuwbouw)assistentiewoningen voor senioren en een ondergrondse parkeergarage voor 30 wagens om de parkeerdruk van het project op te vangen. Daarnaast voorziet het bouwproject ruimte voor een skatepark en een speeltuin. Buurtbewoners die de huidige site als parkeerplaats gebruiken kunnen reeds vanaf 2022 iets verder parkeren op een nieuw te ontwikkelen buurtparking aan de Baanveldstraat-Hombeekseweg. Deze parking zal een 45-tal parkeerplaatsen bevatten. Daarmee komt het lokaal bestuur alvast tegemoet om de huidige parkeerdruk in de buurt te verminderen.

Op de gemeenteraadscommissie van 16 maart 2022 bleek dat Zorgbedrijf Vlaanderen en het gemeentebestuur op schema zitten voor de oprichting van de welzijnsvereniging. Die welzijnsvereniging zal instaan voor de exploitatie van de sociale campus. Later dit jaar worden de oprichtingsstatuten van die welzijnsvereniging voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad van bestuur van Zorgbedrijf Vlaanderen. Daarna worden de oprichtingsstatuten ingediend bij de Vlaamse overheid. Daarnaast schetste Zorgbedrijf Vlaanderen in het kader van de gekregen studieopdracht de tijdslijn voor de ontwikkeling van de sociale campus. In april 2022 publiceert Zorgbedrijf Vlaanderen een DBFM-procedure voor de bouw van de sociale campus conform de hierboven beschreven scope. De gunning is voorzien in het najaar 2023. In het najaar 2022 zal Zorgbedrijf Vlaanderen de eerste schetsen rapporteren aan de gemeenteraad en een informatie-en communicatietraject opstarten naar de buurt.    

Om een antwoord te bieden op de toenemende vergrijzing wil het lokaal bestuur een buurtgericht zorgaanbod creëren met een dienstencentrum en betaalbare assistentiewoningen. Aanvullend zal er binnen de sociale campus ook ruimte zijn voor het jonge gezin (lokaal loket kinderopvang, huis van het kind, consultatiebureau Kind en Gezin, … ) en het dienstenaanbod van het sociaal huis. Het lokaal bestuur zet daarmee in op een laagdrempelig dienstenaanbod op maat van elke Kapellenaar. Door de afbraak van de huidige gebouwen, kunnen we opnieuw een belangrijke stap nemen naar een asbestvrij gemeentelijk patrimonium.

Voor de ontwikkeling van de sociale campus en de latere uitbating van het dienstencentrum en de assistentiewoningen richt het lokaal bestuur een welzijnsvereniging op samen met Zorgbedrijf Vlaanderen. Door de samenwerking met Zorgbedrijf Vlaanderen wordt zorgexpertise en lokale verbondenheid gecombineerd op één sociale campus. Kleinschalig, laagdrempelig, buurtgericht, op maat en betaalbaar, zijn kernbegrippen verbonden aan het hulp- en woonaanbod dat op deze sociale campus gerealiseerd zal worden.

De toekomstige welzijnsvereniging zal instaan voor de exploitatie van de assistentiewoningen. Hierdoor zullen de gevolgen van deze enorme investering op het meerjarenplan van het lokaal bestuur beperkt zijn en is het totale project ook voor een kleine gemeente zoals Kapelle-op-den-Bos, realistisch en haalbaar. Er wordt bovendien ook onderzocht of de assistentiewoningen -naast huur- ook met een koopformule (via obligatie) kunnen worden aangeboden. Dat is een interessant alternatief voor de klassieke huur. Want betaalbaar wonen is een enorme uitdaging geworden voor vele Kapellenaren.

In Schilde

Eind februari 2022 keurde de gemeenteraad van Schilde (provincie Antwerpen) de intentieverklaring met Zorgbedrijf Vlaanderen goed. Dat betekent dat beide partijen vanaf 2023 de handen in elkaar slaan voor thuisdiensten en assistentiewoningen in Schilde. Zo wordt het zorgaanbod voor de inwoners groter én efficiënter georganiseerd.

Met deze toekomstgerichte samenwerking wordt het huidige aanbod behouden en ziet het gemeentebestuur kansen om dat uit te breiden voor de mensen van Schilde. Ook met verhuis en ergowoonadvies, bijvoorbeeld, en meer lokale tewerkstelling. Zorgpersoneel dat vandaag in dienst is van de gemeente, behoudt de arbeidsvoorwaarden als nieuwe werknemer van Zorgbedrijf Vlaanderen. Er zal ook worden onderzocht of een dagverzorgingscentrum een goed idee is.