Corona-veiligheidsrichtlijnen in al onze diensten

06/01/2021 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra , Alle dagverzorgingscentra

Zorgbedrijf Vlaanderen past de veiligheidsrichtlijnen aan wanneer dat nodig is. Hier vindt u altijd de meest recente informatie voor al onze diensten.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden regelmatig op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op voor al onze diensten.

Dienstencentrum Felix Brouwershof

Waarvoor kunt u terecht in ons dienstencentrum?

Dienstencentra zijn plekken voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria…

 • Het dienstencentrum heeft momenteel aangepaste openingsuren:
  • Het dienstencentrum blijft 24/7 telefonisch bereikbaar.
  • De woonassistentie voor de serviceflats blijft 24/7 gegarandeerd.
  • Het wassalon blijft geopend tussen 9 en 17 uur tenzij lokaal anders bepaald.
  • Wilt u een medewerker van het dienstencentrum persoonlijk spreken? Dat kan tussen 10 en 14 uur (dienstencentra met meer dan 100 serviceflats) of tussen 11 en 14 uur (dienstencentra met minder dan 100 serviceflats). Dan zijn onze medewerkers aanwezig in het dienstencentrum.
 • U kunt elke middag - ook in het weekend - 's middags een maaltijd afhalen.
  • Naar aanleiding van de nieuwe overheidsmaatregelen van de federale overheid van vrijdag 16 oktober, kunnen er vanaf maandag 19 oktober geen maaltijden noch drank ter plaatse in het dienstencentrum geconsumeerd worden. In navolging van de nieuwe federale horecarichtlijn wordt de cafetariawerking van het dienstencentrum eveneens voor vier weken opgeschort. Net zoals in de horeca zal deze richtlijn na twee weken geëvalueerd worden. Vanaf maandag 19 oktober garanderen de dienstencentra wel dat er maaltijden kunnen besteld worden via het dienstencentrum. 

  • Blijft het dienstencentrum maaltijden serveren?

   • Ja.

   • Zowel de bewoners van de serviceflats als iedereen uit de wijk kan iedere weekdag voor 12u een versgekookte dagmenu reserveren voor de volgende dag. Het menu vindt u op www.zorgbedrijf.antwerpen.be/menu en in het dienstencentrum.

   • Reserveren gebeurt via het dienstencentrum. Late beslissers kunnen na 12 uur een à la carte menu bestellen (zolang de voorraad strekt)

   • Zowel de bewoners van de serviceflats als iedereen uit de wijk kan de maaltijd 's middags komen afhalen in het dienstencentrum of vanaf woensdag 21 oktober aan huis laten leveren.

  • Een maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert (zonder drank). 
  • We vragen u wel om altijd uiterlijk een dag vooraf voor 12 uur te reserveren: bestel het dagmenu of eet à la carte.
  • Het dagmenu (soep, hoofdgerecht, dessert) en de à la carte maaltijd kosten 9 euro. 
 • De cafetariawerking is tijdelijk opgeschort.
 • Activiteiten zijn tijdelijk geannuleerd.
 • De kapper en de pedicure zijn gesloten.
 • Het wassalon is open.
  • U moet wel reserveren; contacteer daarvoor het dienstencentrum.
  • Er mag maximaal één persoon tegelijk in het wassalon aanwezig te zijn.
 • Vrijwilligers blijven welkom: ze nemen dezelfde beschermingsvoorzorgen als onze medewerkers. Wie knuffelcontact is van een bewoner van de serviceflats kan niet meehelpen in het dienstencentrum als vrijwilliger.
 • Zaalverhuur in het dienstencentrum blijft mogelijk mits toelating.

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in de dienstencentra?

 • Zet een chirurgisch mondmasker op voor u binnenkomt: een chirurgisch mondmasker is verplicht in alle gemeenschappelijke delen waar u zich doorheen beweegt.
 • Registreer u telkens bij binnenkomst
 • Betaal met de kaart
 • Medewerkers in de cafetaria dragen een chirurgisch mondmasker
 • We reinigen contactpunten regelmatig
 • Hou 1,5 meter afstand
 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest of nies in uw elleboog
 • Kom niet naar het dienstencentrum als u ziek bent, in isolatie/quarantaine bent, symptomen heeft die kunnen wijzen op covid-19 of als u gecontacteerd bent door contacttracing Vlaanderen

Assistentiewoningen

In een assistentiewoning wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

Welke veiligheidsmaatregelen gelden voor bewoners en bezoekers?

 • Iedereen moet zich registreren bij binnenkomst.
 • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw is een chirurgisch mondmasker verplcht.
 • Erkende hulpverleners moeten zich vooraf registeren.
 • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 persoon of leden van hetzelfde gezin gelijktijdig in de lift.
 • De gemeenschappelijke ruimte kan niet worden gebruikt.
 • Ook in de gemeenschappelijke tuin of terras moet u afstand houden (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Vlaanderen de tuin en/of het terras afsluiten.
 • Bewoners kunnen 's middags eten een maaltijd afhalen als er een dienstencentrum op de locatie is. Komt u uit het ziekenhuis of bent u ziek? Informeer in het dienstencentrum naar de mogelijkheden om de maaltijd aan uw flat te laten leveren.
 • Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Vlaanderen dat ook in het weekend bereikbaar is op 03 431 31 32.

Iedereen moet op eigen verantwoordelijkheid de regels van de Nationale Veiligheidsraad respecteren

 1. De hygiëneregels blijven essentieel. Dat betekent: handen wassen en geen hand geven of kussen bij een begroeting.
 2. Activiteiten vinden het liefst buiten plaats. Als dat niet kan, moet de ruimte voldoende verlucht worden.
 3. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 
 4. U mag nauwer contact hebben met 1 persoon (knuffelcontact).  
 5. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden en uw vaste contactpersonen.

Dagverzorgingscentrum Brasschaat

In het dagverzorgingscentrum kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • De dagverzorgingscentra zijn open. Klanten zijn welkom in Dagverzorging Basschaat.
 • De capaciteit van het dagverzorgingscentrum kan beperkt zijn. We geven voorrang aan klanten met de hoogste zorgnoden.
 • De overheid vraagt bij voorkeur op vaste dagen naar het dagverzorgingscentrum te komen: zo zijn er vaste gebruikersgroepen en vermijden we een mix van contactbubbels.
 • In het dagverzorgingscentrum draagt u een chirurgisch mondmasker als de sociale afstand niet kan worden gegarandeerd. Het dagverzorgingscentrum zorgt voor beschermingsmiddelen voor u en de medewerkers volgens de geldende richtlijnen.
 • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een chirurgisch mondmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een chirurgisch mondmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.
 • Wie daaraan de voorkeur geeft, kan nog steeds tijdelijk verblijven in een woonzorgcentrum in de buurt. Niet-zorgbehoevende partners die dat wensen, kunnen tijdelijk ook in het woonzorgcentrum verblijven. Ze betalen 42,32 euro per dag.

Woonzorgcentrum Vesalius

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

 • Het leven is meer dan zorg en eten. Uiteraard blijven de woonzorgcentra zinvolle activiteiten aanbieden voor de bewoners, maar dat gebeurt enkel op de afdeling.
 • Uitstappen en activiteiten van externen zijn geannuleerd. Levensbeschouwelijke samenkomsten worden gestreamd of gevolgd via tv.
 • De kapperpedicuremanicure en wellness zijn gesloten, tenzij op medisch voorschrift. 
 • Vrijwilligers blijven welkom: ze nemen dezelfde beschermingsvoorzorgen als onze medewerkers. Wie knuffelcontact is van een bewoner kan niet meehelpen in het woonzorgcentrum als vrijwilliger.
 • Nieuwe bewoners zijn nog altijd welkom in het woonzorgcentrum. We vinden het belangrijk om alle senioren te blijven ondersteunen met de zorg die ze nodig hebben. Bel ons op 03 431 31 31 voor meer informatie.
 • Ook wie dringend hulp nodig heeft, kan bij ons terecht. Het kan wel zijn dat u tijdelijk in een ander woonzorgcentrum verblijft en pas na een tijd kan verhuizen naar het woonzorgcentrum van uw voorkeur. Bel ons op 03 431 31 32 voor meer informatie.

Bezoekregeling in het woonzorgcentrum

Belangrijk!

Tijdelijk geen bezoek mogelijk in het woonzorgcentrum

 • We hanteren een bezoekontvangstrecht. Het is en blijft de bewoner zelf die beslist of hij/zij bezoek wenst te ontvangen.
 • Zet uw chirurgisch mondmasker op voor u binnenkomt en ontsmet uw handen. Medewerkers en bezoekers dragen altijd een chirurgisch mondmasker in de gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum. Ook in de kamer van de bewoner raden we een chirurgisch mondmasker ten stelligste aan.
 • Bezoekers moeten zich altijd registreren aan het onthaal van het woonzorgcentrum en met een handtekening bevestigen dat ze alle geldende regels volgen tijdens het bezoek.
 • Bezoek kan op de kamer. U blijft ook welkom op het terras, in de tuin of in de cafetaria.
 • De cafetariawerking is opgeschort. De cafetaria als ruimte blijft geopend, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Er kunnen echter geen maaltijden of drank geconsumeerd worden. Wie gebruik maakt van de ruimte respecteert de voorzorgsmaatregelen van het woonzorgcentrum.
 • We vragen u nadrukkelijk om tijdens uw bezoek altijd de sociale afstand van 1,5 meter te bewaren met anderen.
 • Kom niet op bezoek als u ziek bent, in isolatie/quarantaine bent, symptomen heeft die kunnen wijzen op covid-19 of als u gecontacteerd bent door contacttracing Vlaanderen. 
 • Bewoners die het woonzorgcentrum individueel verlaten, moeten nadien uit voorzorg in isolatie op de kamer voor maximaal 7 dagen.
 • Bezoekers die de veiligheidsmaatregelen niet respecteren en dus de veiligheid van de bewoners en medewerkers in gevaar brengen, zullen de toegang tot het woonzorgcentrum geweigerd worden.

Belangrijk!

Tijdelijk geen bezoek mogelijk in het woonzorgcentrum

Wat is de bezoekregeling als bezoek toegelaten is?

 • Wie mag er langskomen? Vanaf vrijdag 18 december kunnen bewoners die dat wensen twee bezoekers ontvangen: 
  • een knuffelcontact waarmee geknuffeld mag worden 
  • een tweede bezoeker waarmee de sociale afstand van 1,5 meter gerespecteerd wordt of waarbij een chirurgisch mondmasker verplicht is als de afstand niet gegarandeerd kan worden.
  • tijdelijk geen bezoek mogelijk bij bewoners van de afdeling Waterriet 
 • Hoe verloopt bezoek concreet? We hanteren een bezoekontvangstrecht: het is de bewoner die bepaalt wie hij wil ontvangen. Bezoek op de kamer is in principe mogelijk voor beide contacten en zonder afspraak. Het woonzorgcentrum kan wel om operationele redenen beslissen om tijdelijk geen bezoek te ontvangen of het bezoek tijdelijk buiten de kamer en/of op afspraak te organiseren. In dat laatste geval zorgen we voor een alternatieve bezoekruimte. 
 • Palliatief bezoek blijft ten allen tijde mogelijk in overleg met de de coördinerend-raadgevend arts en de buurtzorgmanager.
 • Veranderen de regels voor het knuffelcontact? Nee. Elke bewoner kan éénzelfde knuffelcontact ontvangen. Dat blijft 4 weken dezelfde persoon. Het knuffelcontact van de bezoeker mag zo vaak langskomen als hij/zij wenst.
 • Wat zijn de regels voor de tweede bezoeker die mag langskomen? Elke bewoner kan één extra bezoeker ontvangen. Dat blijft 2 weken dezelfde persoon. Ook deze persoon mag zo vaak langskomen als hij/zij wenst.
 • Mogen knuffelcontact en tweede bezoeker samen op bezoek komen? Nee. Enkel op 24 en 25 december is dit uitzonderlijk toegestaan.
 • Maak maximaal gebruik van de alternatieven. Er zijn heel wat mogelijkheden om contact te houden met onze bewoners zonder op bezoek te komen in het woonzorgcentrum. Denk maar aan videobellen, foto’s doorsturen, een telefoongesprekje, een tekening of een kaartje opsturen, een raambezoek… We ondersteunen onze bewoners hierin en helpen u graag op weg met digitale alternatieven als u dat wenst.
 • Mogen kinderen onder de 12 jaar mee op bezoek komen? Ja, maar ze mogen niet naar de kamer van de bewoner. Bezoek gebeurt in de cafetaria of een andere, geschikte ruimte. We vragen om kinderen altijd bij de hand te houden in het gebouw.
 • Moeten bezoekers een chirurgisch mondmasker dragen? Het dragen van een chirurgisch mondmasker op de kamer van de bewoner is ten stelligste aangeraden. In gemeenschappelijke delen van het woonzorgcentrum is een chirurgisch mondmasker verplicht voor bezoekers. Enkel kinderen onder de 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Wat zijn de andere richtlijnen die bezoekers moeten naleven? 
  • Bescherm elkaar: draag een chirurgisch mondmasker, ontsmet uw handen, hou afstand, hoest/nies in uw elleboog.
  • Kom niet op bezoek als u ziek bent, in isolatie/quarantaine bent, symptomen heeft die kunnen wijzen op covid-19 of als u gecontacteerd bent door contacttracing Vlaanderen.​
 • Kunnen bewoners en familieleden nog naar de cafetaria? Ja. De cafetaria als ruimte blijft geopend, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Er kunnen echter geen maaltijden of dranken geconsumeerd worden. Wie gebruik maakt van de ruimte, respecteert de voorzorgsmaatregelen van het woonzorgcentrum.
 • Registreer u bij het binnenkomen. Elke bezoeker moet zich registeren bij binnenkomst. Dat kan nu makkelijk met uw identiteitskaart of QR-code als u dat wenst. We plaatsen daarvoor registratiezuilen bij het onthaal. U kunt ook uw gegevens zelf invullen. Hoe dat werkt, leggen we u uit in de infobrief. 
 • Kan een bewoner ook op bezoek gaan bij familie? Ja, dat kan. Bewoners die het woonzorgcentrum individueel verlaten, moeten nadien uit voorzorg in isolatie op de kamer voor 7 dagen, volgens het advies van onze coördinerend-raadgevend arts. Voor bewoners die onder begeleiding van een medewerker het woonzorgcentrum verlaten voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, is dat niet het geval.
 • Waarom gaat de regeling met een tweede bezoeker pas vanaf 18 december in? We willen voor onze bewoners het bezoek zoveel mogelijk garanderen tijdens de feestdagen. Elke versoepeling brengt echter ook risico’s met zich mee. Daarom is pas vanaf 18 december een tweede bezoeker welkom: zo vermijden we hopelijk dat sommige afdelingen of misschien het volledige woonzorgcentrum tijdelijk toch in quarantaine moeten precies op het moment van de feestdagen. De allerbeste manier om dat te vermijden blijft uiteraard het strikt opvolgen van de voorzorgsmaatregelen. We rekenen daarvoor op uw medewerking.
 • Kan deze regeling nog veranderen? Uiteraard. We volgen de overheidsrichtlijnen maar ook de situatie in elk woonzorgcentrum nauwgezet op. In samenspraak met de coördinerend-raadgevend arts kunnen daardoor lokaal andere maatregelen worden genomen. Zo kan bezoek even niet mogelijk zijn op de kamer of zelfs tijdelijk helemaal niet mogelijk. Op onze website vindt u altijd de meest recente informatie.

Wat bij besmetting van een medewerker of bewoner?

 • Bij een bevestigde besmetting met covid-19 bij een van de bewoners of medewerkers, kunnen er beperkingen gelden voor het bezoek. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken tot de betrokken bewoner of de betrokken afdeling, zodat bezoek maximaal mogelijk blijft. Ook de (lokale) overheid kan beperkingen opleggen aan het bezoek als de besmettingscijfers zouden toenemen.
 • De buurtzorgmanager, de coördinerend-raadgevend arts en onze crisiscel volgen de situatie dagelijks op. Zij beslissen samen of er beperkingen nodig zijn voor het bezoekrecht en wanneer die kunnen worden versoepeld.

Heeft u vragen?