Corona-veiligheidsrichtlijnen in al onze diensten

11/06/2021 | Alle dienstencentra , Alle woonzorgcentra , Alle dagverzorgingscentra

Zorgbedrijf Vlaanderen past de veiligheidsrichtlijnen aan wanneer dat nodig is. Hier vindt u altijd de meest recente informatie voor al onze diensten.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken, worden regelmatig op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgen de situatie van heel kortbij op voor al onze diensten.

Dienstencentrum Felix Brouwershof

Een dienstencentrum is een plek voor ontmoeting voor senioren die thuis wonen. Ze kunnen er eten, deelnemen aan activiteiten, naar de kapper of pedicure, iets drinken in de cafetaria …

 • Felix Brouwershof is weer geopend van maandag tot vrijdag tussen 9.30 - 17.30 uur (brasserie van 11 - 17 uur).
 • De activiteiten starten weer op. ​Vrijwilligers blijven van harte welkom: ze nemen dezelfde beschermingsvoorzorgen als onze medewerkers. Een zaal of buitenruimte huren kan ook nog steeds, mits reservatie en toelating van het dienstencentrum. Maar bovenal is belangrijk: overal waar mensen samenzitten staan ramen en deuren open.
 • Bovendien is iedereen (senioren, familie en vrienden, buurtbewoners ...) opnieuw welkom, binnen en op het terras, om iets te eten of te drinken. In de cafetaria mogen max. 8 mensen aan een tafel, kinderen onder de 12 niet meegerekend. Een gezin dat in hetzelfde huis woont (en meer dan 8 mensen telt) mag wel aan één tafel. Tafels moeten wel op 1,5 m van elkaar staan.
 • Voor het middagmenu (driegangenmenu voor 9 euro) moet u een dag vooraf reserveren - niet voor een hapje, een snack of een drankje. Maaltijden afhalen kan nog steeds, eten thuis laten leveren nog tot 31 juli. 
 • Het kapsalon, pedicure, wellness en wassalon blijven ook geopend. Een afspraak maken kan via het dienstencentrum (voor wassalon hoeft dat niet).

Welke veiligheidsmaatregelen gelden in de dienstencentra?

 • Registreer uzelf als u binnenkomt. Bij een uitbraak moeten we immers kunnen doorgeven wie het gebouw binnenkwam, tot drie dagen terug.
 • Zet een mondmasker op. Alleen wanneer u aan tafel neerzit, hoeft dat niet. 
 • Betaal met de kaart.
 • Was of ontsmet regelmatig uw handen.
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Kom niet naar het dienstencentrum als u ziek bent, in isolatie/quarantaine bent, symptomen heeft die kunnen wijzen op covid-19 of als u gecontacteerd bent door contacttracing Vlaanderen.

Het personeel draagt altijd en overal een mondmasker. Als men in een geventileerde kantoorruimte op 1.5 m afstand zit, hoeft een mondmasker niet. Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, worden minstens twee keer per dag gereinigd. Personeel hoeft zich niet te registreren (want uit de planning kunnen we afleiden wie aanwezig is).

Assistentiewoningen

In een assistentiewoning wonen senioren zelfstandig in hun eigen appartement. Met een dienstencentrum vlakbij en een aanbod thuisdiensten, bepalen ze zelf waarin ze zich laten ondersteunen.

 • Uw bezoekers moeten zich registreren. Zet
 • In de gemeenschappelijke delen van het gebouw is een chirurgisch mondmasker verplicht. 
 • Omdat in de lift 1,5 meter afstand houden onmogelijk is, mag er slechts 1 persoon of leden van hetzelfde gezin gelijktijdig in de lift.
 • De gemeenschappelijke ruimte van de assistentiewoningen kan pas worden gebruikt als 90% van de bewoners volledig gevaccineerd is. En ook dan blijft belangrijk: overal waar mensen samenzitten staan ramen en deuren open.
 • Ook in de gemeenschappelijke tuin of terras moet u afstand houden (minstens 1,5 meter). Als bewoners zich niet aan de richtlijnen houden, kan Zorgbedrijf Vlaanderen de tuin en/of het terras afsluiten.
 • Serviceflatbewoners kunnen net als iedereen eten in het dienstencentrum: een middagmenu als ze vooraf reserveren, een snack of hapje kan zonder reservatie. Een middagmenu afhalen kan ook. Thuis laten leveren kan nog tot 31 juli.
 • Komt u uit het ziekenhuis of bent u ziek? Informeer in het dienstencentrum naar de mogelijkheden om de maaltijd aan uw flat te laten leveren.
 • Bij vragen kunnen bewoners en familieleden contact opnemen met het klantcontactcenter van Zorgbedrijf Vlaanderen op 03 431 31 32.

Respecteer altijd deze regels

Iedereen moet op eigen verantwoordelijkheid de gouden regels van de overheid respecteren:

 1. Overal waar mensen samenzitten staan ramen en deuren open.
 2. Hygiëne blijft belangrijk: handen wassen, geen hand geven of kussen bij een begroeting.

 3. Activiteiten vinden liefst buiten plaats. Als ze binnen plaatsvinden, moeten ramen en deuren open staan.

 4. U moet extra voorzorgsmaatregelen nemen als u mensen uit de risicogroep ziet. 

 5. U mag thuis vier personen ontvangen. Ze mogen samen op bezoek komen, en deze vier mensen mogen elke twee weken wisselen. 

 6. De afstandsregels blijven van toepassing, behalve voor mensen uit uw eigen huishouden en uw knuffelcontacten.

Dagverzorgingscentrum Brasschaat

In Dagverzorging Brasschaat kunnen bezoekers overdag terecht voor zorg, maaltijden, activiteiten… ’s Avonds gaan ze naar huis. Sommigen komen af en toe, anderen dagelijks.

 • De dagverzorgingscentra zijn volledig open. Gebruikers kunnen vrij bewegen in het centrum, waarbij geen onderscheid geldt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde gebruikers. Bij de contacten tussen gebruikers onderling hoeft de afstandsregel niet langer te worden nageleefd. Gebruikers zijn niet verplicht om een (chirurgisch) mondneusmasker te dragen als de afstandsregel niet kan worden nageleefd, uitgezonderd – indien mogelijk - tijdens de individuele zorgcontacten. Het personeel draagt altijd en overal een mondmasker. Voor georganiseerde activiteiten binnenshuis met enkel de gebruikers en de (betaalde en vrijwillige) medewerkers van het centrum gelden geen beperkingen.
 • Overal waar mensen samenzitten staan ramen en deuren open. 
 • Als u dat wenst, kunnen we u zoals anders ’s ochtends thuis komen ophalen en ’s avonds weer naar huis brengen. We vragen u wel een chirurgisch mondneusmasker te dragen voor het vervoer en uw handen te wassen voor vertrek. Onze chauffeurs dragen een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen en zullen u vragen om zo plaats te nemen dat de sociale afstand maximaal kan worden behouden tijdens het vervoer. De busjes worden dagelijks gereinigd.

Woonzorgcentrum Vesalius

In een woonzorgcentrum wonen senioren die 24u/24 zorg en ondersteuning nodig hebben. Bewoners vinden er tijdelijk of permanent een thuis in een kamer die ze zelf kunnen inrichten.

 • Per bewoner zijn acht nauwe contacten op de kamer welkom.
  • Geen bezoekers toegelaten die uit een rode zone terugkeren van vakantie en in quarantaine moeten.
  • Een afspraak op voorhand hoeft niet, registratie wel.
  • Contacten dragen altijd een mondmasker, ook in de kamer van de bewoner.
  • Kinderen onder de 12 tellen niet mee als nauw contact.
  • We vragen u wel om de ramen in de kamer open of op kiepstand te zetten.
  • Een bewoner mag ook zelf op bezoek bij zijn/haar nauwe contacten. 
 • De cafetaria is open voor iedereen. Daar mogen max. 8 mensen aan een tafel, kinderen onder de 12 niet meegerekend. Een gezin dat in hetzelfde huis woont (en meer dan 8 mensen telt) mag wel aan één tafel. Tafels moeten wel op 1,5 m van elkaar staan.
 • Per bewoner zijn een onbeperkt aantal sociale contacten welkom (mits mondneusmasker, afstand en handen ontsmetten). Die mogen onbeperkt wisselen.
 • Bezoekt u iemand in een tweepersoonskamer die geen koppel vormt? Dan moet de andere bewoner vooraf met uw bezoek instemmen.
 • Een bewoner mag het woonzorgcentrum verlaten. Een test of isolatie is niet meer nodig bij terugkeer. Uiteraard blijven altijd de algemene coronarichtlijnen van toepassing.
 • De vaccinaties in de woonzorgcentra zijn afgerond. Hier leest u hoeveel bewoners en medewerkers gevaccineerd werden. Nieuwe bewoners die nog niet gevaccineerd zijn, kunnen meteen een vaccin krijgen. Wie volledig gevaccineerd is (14 dagen na het laatste - of enige - vaccin) en getest moet worden na een hoogrisicocontact, moet na een negatief resultaat niet meer in quarantaine of een tweede test ondergaan. Tenzij als bewoner van een woonzorgcentrum, bij een cluster van besmettingen.
 • De kapper, pedicure, manicure en wellness zijn open. 
 • Vrijwilligers blijven welkom: ze nemen dezelfde beschermingsvoorzorgen als onze medewerkers. 
 • Let er mee op dat overal waar mensen samenzitten ramen en deuren openstaan.
 • Het personeel draagt altijd en overal een mondmasker, behalve wanneer collega's in een geventileerde kantoorruimte op 1.5 m afstand zitten.
 • Oppervlakten die door veel mensen worden aangeraakt, worden minstens twee keer per dag gereinigd.
 • U wilt in het woonzorgcentrum komen wonen? U hebt dringend hulp nodig? Dat kan natuurlijk nog steeds. Bel ons op 03 431 31 32 voor meer informatie.

Wat bij besmetting van een medewerker of bewoner?

 • Bij een bevestigde besmetting met covid-19 bij een van de bewoners of medewerkers, kunnen er beperkingen gelden voor het bezoek. We proberen dit zo veel mogelijk te beperken tot de betrokken bewoner of de betrokken afdeling, zodat bezoek maximaal mogelijk blijft. Ook de (lokale) overheid kan beperkingen opleggen aan het bezoek als de besmettingscijfers zouden toenemen.
 • Wie volledig gevaccineerd is (14 dagen na het laatste - of enige - vaccin) en getest moet worden na een hoogrisicocontact, moet na een negatief resultaat niet meer in quarantaine of een tweede test ondergaan. Tenzij als bewoner van een woonzorgcentrum, bij een cluster van besmettingen.
 • De buurtzorgmanager, de coördinerend-raadgevend arts en onze crisiscel volgen de situatie dagelijks op. Zij beslissen samen of er beperkingen nodig zijn voor het bezoekrecht en wanneer die kunnen worden versoepeld.

Heeft u vragen?

Meer informatie over het corona-virus vindt op de website van de overheid: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Met vragen daarover, kunt u ook terecht op het telefoonnummer van de overheid: 0800 14 689.