Wanneer gebeuren de vaccinaties in woonzorgcentrum Vesalius?

Woonzorgcentrum Vesalius is voor de levering van vaccins en de vaccinatieplanning in de woonzorgcentra afhankelijk van de Vlaamse overheid. In het woonzorgcentrum zal op zaterdag 23 januari geleverd worden volgens de huidige overheidsplanning. Het gaat om een richtdatum. In overleg met de bewoner wordt de exacte datum van vaccinatie afgesproken binnen een tijdsframe van 4 dagen. De tweede dosis vaccins verwachten we op zaterdag 13 februari. Ook daarvoor wordt in overleg met de bewoner de exacte datum van vaccinatie afgesproken binnen een tijdsframe van 4 dagen. Samen met de vaccins voor de bewoners, worden ook de vaccins voor de medewerkers geleverd.

Veelgestelde vragen

We beantwoorden alvast een aantal veelgestelde vragen over de covid-vaccinatie. De antwoorden vindt u hieronder, samen met een filmpje waarin dr. Pierre Van Damme meer uitleg geeft. 

Wie wordt gevaccineerd?

Eerst krijgen nu bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra een vaccin.

Hoeveel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd?

Is vaccinatie verplicht?

In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dat is voor covid-19 niet anders.

Waarom is het belangrijk dat ik me laat vaccineren?

Alleen samen krijgen we deze pandemie onder controle. Omdat bewoners van de woonzorgcentra tot de hoogste risicogroep behoren, kiest de overheid ervoor u als eerste te laten vaccineren. Bovendien beschermt u niet alleen uzelf maar ook de andere bewoners van het woonzorgcentrum en de mensen die u liefheeft. Het vaccin werkt immers best als zo veel mogelijk mensen gevaccineerd worden.

Wie moet toestemming geven voor de vaccinatie?

Een wilsbekwame bewoner die instemt en zijn arm aanbiedt voor vaccinatie, geeft daarmee toestemming voor de toediening van het vaccin.

Voor wilsonbekwame bewoners vragen we vooraf toestemming van de houder van de zorgvolmacht of de wettelijke vertegenwoordiger.

Wordt er ook gevaccineerd als sommige bewoners covid-19 hebben?

Ja. Enkel als zeer veel bewoners met covid-19 kampen, moeten we de vaccinatie jammer genoeg uitstellen. We brengen u hiervan dan zeker op de hoogte.

Moet u zich ook laten vaccineren als u al covid-19 heeft gehad?

Best wel, want de bescherming na het doormaken van covid-19 duurt maar enkele maanden en er zijn al herinfecties vastgesteld. Bescherming na vaccinatie is bovendien langduriger dan na het doormaken van de ziekte.

Wat als u (chronisch) ziek bent?

Bespreek dit met de arts. Bij milde symptomen laat u zich toch best vaccineren. Bent u ernstig ziek of weet u dat u besmet bent met het coronavirus, dan stelt u de vaccinatie beter uit tot 2 weken na genezing.

Heeft u een ernstige of langdurige ziekte, dan is vaccinatie sterk aanbevolen om u te beschermen tegen ernstige complicaties als gevolg van covid-19.

Wat als u allergisch bent?

Wie ernstige allergische reacties heeft ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin, krijgt beter geen vaccin. Bespreek dit met de arts.

Is het vaccin bevroren en dus koud bij de toediening?

Neen. Het vaccin wordt ontdooid voor het geleverd wordt. We bereiden het in het woonzorgcentrum verder voor door het bijvoorbeeld in individuele dosissen te verdelen per bewoner. Het vaccin is op kamertemperatuur wanneer we het toedienen.

Zijn er bijwerkingen mogelijk?

Verpleegkundigen van woonzorgcentrum Vesalius dienen de vaccins toe en er is altijd een arts aanwezig. De eerste 48 uur na vaccinatie is er bijzondere oplettendheid voor eventuele bijwerkingen bij bewoners. Zoals met elk vaccin zijn lokale en algemene nevenwerkingen mogelijk. Het gaat om pijn, roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid en misselijkheid.

Beschermt het vaccin meteen? Gaat het om 1 of 2 dosissen?

Het vaccin dat we nu kunnen toedienen, bestaat uit twee dosissen. Twee weken na de eerste injectie bent u voor ongeveer 70 procent beschermd. Twee weken na de tweede injectie stijgt de bescherming tot 95 procent. De tweede dosis wordt na ongeveer een maand toegediend.

Blijven de corona-maatregelen ook na de vaccinatie gelden?

Ja. We weten zeker dat het vaccin u beschermt, maar nog niet zeker of het er ook voor zorgt dat u geen andere mensen kan besmetten. Dat wordt nog onderzocht. Zoals altijd evalueren we voortdurende onze maatregelen. U vindt de huidige maatregelen hier.

Mag mijn familie daarna dan weer op bezoek komen?

De bezoekregeling blijft momenteel behouden. Ze blijft hetzelfde voor iedereen. Pas als het virus is teruggedrongen in de hele samenleving kunnen we met zijn allen weer de maatregelen loslaten. Ook daarvoor moeten zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. We begrijpen dat het jammer is dat u niet onbezorgd bezoek kan ontvangen. Per bewoner blijft een knuffelcontact en een tweede bezoeker welkom. We helpen u uiteraard ook graag met videobellen of andere alternatieve mogelijkheden om contact te houden met uw familie en vrienden.

Bij wie kan u terecht als u vragen heeft?

Bewoners en familieleden kunnen met vragen terecht in het woonzorcentrum. Tijdens de vaccinatie is een dokter aanwezig om vragen van de bewoners te beantwoorden.

Dr. Pierre Van Damme beantwoordt uw en onze vragen

Meer informatie

#samentegencorona

Het vaccin is er. Laat u vaccineren.